Πιεσοστάτες

πιεσοστάτης,πιεσοστάτες,πρεσοστάτης,πρεσοστάτες,πιεσοστατης,πρεσοστατης