Πλυντήρια τύπου Τούνελ | Tunnel washer

  • Εγκατάσταση Τούνελ LAVATEC (13 x 35 kg) με πρέσα LAVAPRESS, Conveyor για τροφοδοσία ιματισμού στο τουνελ, 3 στεγνωτήρια 90 kg και shuttle lift μεταφοράς του ιματισμού στα στεγνωτήρια.

 

  • Βιομηχανική οθόνη αφής για τον έλεγχο της παραγωγής, αποτύπωση των σφαλμάτων και λειτουργιών σε κάθε φάση.

 

  • Panel καταχώρησης πελατολογίου και λεπτομερής απεικόνιση συμβάντων.

 

  • Προσομοίωση εγκατάστασης Tunnel Lavatec 13X35 kg, τριών στεγνωτηρίων και Shuttle Lift με το λογισμικό Solidworks

Σχέδιο εγκατάστασης γραμμής παραγωγής απορρύπανσης ιματισμου. Αποτελείται από:

  • Tunnel Lavatec 13 x 35 kg
  • Πρέσα Lavapress 27 bar
  • 3 x Στεγνωτήρια Passat 90 kg
  • Shuttle Lift μεταφοράς ιματισμού από την έξοδο της πρέσας στα στεγνωτήρια
  • Πίνακα αυτοματισμού με plc για τον έλεγχο του lift.
  • Conveyor για την τροφοδοσία του τούνελ με ιματισμό.